شرکت ارتباطات نوین اَکابر در دنیای امروز تکنولوژی ارتباطات به طرز چشم گیری در حال پیشرفت و حرکت در مسیر رسیدن به آینده ای بهتر است. به فراخور این موضوع کسانی امروز میتوانند موفق باشند و آینده روشنی برای خود و سازمان متبوعه خود متصور شوند که خود را همگام و همراه با این مسیر سازند. تیم متخصص اکابر، با استفاده از نیروی جوانی ، تخصص، دانش و تجربه خود با بهره گیری از نوین ترین و برترین تکنولوژی های حال حاضر دنیا شما را به بهترین شکل ممکن در مسیر رسیدن به آینده ای که در آن بتوانید بهترین های تکنولوژی را در اختیار داشته باشید همراهی می نماید

خبرهای مهم در ارتباطات نوین اَکابر

ساعت پاسخگویی شبکه و زیر ساخت ≫ ۰۵ دی ۱۳۹۹ مفید 0

تیم پشتیبانی ما

آقای خدائی مدیر اجرائی

خانم حبیبی پشتیبان شبکه

آقای قاسمی کارشناس ارشد شبکه

آقای صالح کارشناس ارشد ویپ